Wisselen van school

Wisselen van school

Uit onderzoek blijkt dat wisselen van school de leerprestaties niet ten goede komt. Daarom hebben alle schoolbesturen van Almere besloten tussentijds wisselen zo veel mogelijk te beperken. We zetten de regels graag voor u op een rij.

Tussentijds wisselen van school gedurende het schooljaar is alleen mogelijk als:

•          u verhuist;
•          uw kind speciaal onderwijs moet gaan volgen;
•          er sprake is van een onoplosbaar conflict;
•          de school de zorg niet meer kan leveren.

Heeft u een andere reden om van school te wisselen? Dat kan aan het einde van een schooljaar. De directie van uw school informeert u graag hoe u dat aanpakt.

Soepele overgang
Als een leerling van school wisselt, moet dat zo soepel mogelijk verlopen. Daarom hebben de schooldirecties (basisonderwijs) en mentoren (voortgezet onderwijs) overleg met elkaar over de ontwikkeling van uw kind en de gang van zaken rondom de schoolwisseling.
In het basisonderwijs worden de gegevens van de LVS-toetsen door de huidige school met de nieuwe school gedeeld. In het voortgezet onderwijs draagt de school informatie over de leerling over aan de nieuwe school. Uiteraard pas na goedkeuring door de ouders.
De zorgplicht blijft bij de oorspronkelijke school totdat de leerling op de nieuwe school is gestart.

Wilt u meer informatie over tussentijdse schoolwisseling in het basis- of voortgezet onderwijs, kijk dan op de website van de desbetreffende school.