Missie / Visie

Missie

De Almeerse Scholen Groep is een onderwijsinstelling in en voor Almere. Wij bieden primair en voortgezet onderwijs aan leerlingen in Almere. In onze onderwijsorganisatie staan de leerlingen, de scholen, hun ‘eigen gezicht’ en de onderwijskwaliteit centraal. Onze belangrijkste producten en diensten zijn primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs.

De missie van de ASG komt tot uitdrukking in acht waarden. Deze kunt vindt u in ons Gouden Boekje.

Visie

In alles wat we doen geloven we dat de meest bepalende periode in een mensenleven de periode van 0 tot 18 jaar is. We geloven dat we daarom alles in stelling moeten brengen om die periode maximaal te benutten.
Dat doen we door het best mogelijke onderwijs te bieden dat ieder kind de kans biedt om het beste uit zichzelf te halen om volledig tot bloei te komen.
Dat is De kracht van samen.

De kracht van samen is kenmerkend voor ons denken en doen. We zetten het in om samen te werken aan kennis-  en onderwijsontwikkeling en de aanpak van problemen en kansen.
Hiermee verhogen we onze kwaliteit. Voor de leerling ontstaat een doorlopende leerlijn en daardoor de beste kans op ontwikkeling van alle talenten.