Vakanties

Vakanties

Almere ligt in de regio noord en volgt de zomervakantiedata die horen bij die regio.

Hieronder treft u de schoolvakanties 2019/2020 aan. De studiedagen worden door de scholen individueel bepaald. Vraag hiernaar bij de schoolleiding van uw school.

Schooljaar 2019/2020

  • Herfstvakantie: 19 oktober t/m 27 oktober 2019
  • Kerstvakantie: 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
  • Voorjaarsvakantie: 15 t/m 23 februari 2020
  • Meivakantie: 25 april t/m 3 mei 2020
  • Zomervakantie: 4 juli t/m 16 augstus 2020

 Feestdagen

  • Goede Vrijdag: 10 april 2020
  • Pasen: 12 en 13 april 2020
  • Koningsdag: 27 april 2020
  • Hemelvaart: 21 mei 2020
  • Pinksteren: 31 mei en 1 juni 2020

Buitengewoon verlof
Vanwege de Leerplichtwet is vakantie buiten de schoolvakanties om niet toegestaan. In bijzondere gevallen kunnen kinderen maximaal tien dagen per jaar extra vrij krijgen. Ouders die door de specifieke aard van hun werk kunnen aantonen dat zij geen vakantie kunnen opnemen tijdens de schoolvakantie kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij de schooldirecteur.  Het is niet toegestaan deze dagen op te nemen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Meer informatie omtrent de regels buitengewoon verlof vindt u op pagina over leerplicht.