Over ASG

Almeerse Scholen Groep

Leren in verbinding is de naam van ons Koersplan 22. Daaruit blijkt  dat ASG onderwijs breed interpreteert. Wij stimuleren en koesteren de verbindingen tussen de scholen onderling, het onderwijs en de maatschappelijke ontwikkelingen.   

De Almeerse Scholen Groep bereidt jonge mensen voor op hun toekomst en hun plek in de steeds sneller veranderende samenleving. Onze scholen verbeteren en vernieuwen zich continu en geven kwalitatief en divers onderwijs dat toegankelijk is voor ieder kind.  Samen geven we kleur aan goed onderwijs.  

De Almeerse Scholen Groep is het onderwijsbestuur van 37 basisscholen, twee scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en acht scholen in het voortgezet onderwijs in Almere. 21.000 leerlingen krijgen inspirerend onderwijs. Bij de ASG werken 2.150 medewerkers.  

Met ingang van 1 januari 2021 bestaat ASG uit één stichting: Stichting Almeerse Scholen Groep (ASG).  

Bestuur
Bij de Almeerse Scholen Groep zijn de functies 'besturen' en 'toezicht houden' duidelijk gescheiden. Het College van Bestuur bestuurt de Almeerse Scholen Groep en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur.