Medezeggenschap

Medezeggenschap

Bij de Almeerse Scholen Groep praten medewerkers, ouders en ook leerlingen van het voortgezet onderwijs mee. De Almeerse Scholen Groep heeft een GMR-PO (primair onderwijs) en een BBMR-VO  (boven bestuurlijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs) en een MR Entrada (bedrijfsbureau).

Taken
Zowel de GMR-PO, de BBMR-VO als  de MR Entrada  praten met het College van Bestuur over schooloverstijgende zaken. Zoals de jaarrekening, begroting, functiebouwwerk, CAO, Arbocontract en personele zaken. Vanuit de scholen kunnen er onderwerpen op de agenda geplaatst worden.
Het College van Bestuur moet ieder belangrijke besluit voorleggen aan de drie medezeggenschapsraden. De drie raden kunnen ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Tevens hebben de raden initiatiefrecht. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Contactgegevens

GMR-PO
Voorzitter: Tineke van der Meijden
email: gmr-po@asg.nl

BBMR-VO
Voorzitter: Liesbeth Dambrink
Ambtelijk secretaris: Marjan van Dasselaar
email: BBMRASG@gmail.com

Verslagen BBMR

 

Schooljaar 2018/2019

19 november 2018
Verslag raadsvergadering

1 oktober 2018
Verslag raadsvergadering
Verslag overlegvergadering

Schooljaar 2017/2018

Jaarverslag 2018

9 juli 2018
Verslag raadsvergadering
Verslag overlegvergadering

28 mei 2018
Verslag raadsvergadering
Verslag overlegvergadering

26 maart 2018
Verslag raadsvergadering
Verslag overlegvergadering
Verslag besluitvormend overleg

5 februari 2018
Verslag raadsvergadering
Verslag overlegvergadering
Verslag besluitvormend overleg

6 december 2017
Verslag raadsvergadering

20 november 2017
Verslag raadsvergadering
Verslag overlegvergadering
Verslag besluitvormend overleg

2 oktober 2017
Verslag raadsvergadering
Verslag overlegvergadering
Verslag besluitvormend overleg

Schooljaar 2016/2017

Jaarverslag 2017

10 juli 2017
Verslag raadsvergadering
Verslag overlegvergadering
Verslag besluitvormend overleg

29 mei 2017
Verslag raadsvergadering
Verslag overlegvergadering
Verslag besluitvormend overleg

27 maart 2017
Verslag raadsvergadering
Verslag overlegvergadering
Verslag besluitvormend overleg

30 januari 2017
Verslag raadsvergadering
Verslag overlegvergadering
Verslag besluitvormend overleg

Jaarverslag BBMR 2016