Medezeggenschap

Medezeggenschap

Binnen ASG geven we samen kleur aan goed onderwijs. Medezeggenschap hoort daarbij. In onze medezeggenschapsraden laten medewerkers en ouders hun stem horen. In het voortgezet onderwijs praten ook leerlingen mee in de medezeggenschapsraad (MR).

De MR op school
Medezeggenschap betekent meedenken, meepraten en meebeslissen. Elke school heeft een eigen MR. Hierin werken ouders, leerlingen en leraren samen. De MR overlegt regelmatig met de schoolleiding. De medezeggenschapsraden van alle ASG-scholen worden vertegenwoordigd in twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden: één voor het primair onderwijs en één voor het voortgezet onderwijs. 

Verbinding
Als onderwijsorganisatie staat ASG middenin de samenleving. Onze medezeggenschapsraden toetsen organisatiebeslissingen aan de praktijk. Zo versterken we de verbinding tussen onze onderwijspraktijk en ons beleid. Dat maakt het onderwijs op onze scholen sterker.

Ouders
Bent u ouder van een leerling op een van de ASG-scholen en denkt u graag mee over ons onderwijs? Onze scholen zijn regelmatig op zoek naar MR-leden. Mogelijk past dit bij u. Neem gerust contact op met de schooldirectie voor meer informatie. Ouders die meer willen weten over onze overkoepelende medezeggenschapsorganen, kunnen contact opnemen met bestuurssecretariaat@asg.nl.