Nieuwe rector Oostvaarders College benoemd

18-05-2015

Op 1 september 2015 start Mark Manders als rector van het Oostvaarders College in Almere Buiten.

Het Oostvaarders College is een school voor gymnasium, atheneum, havo en (bovenbouw) vmbo.
Het Oostvaarders College heeft veel aandacht voor internationalisering, waardoor het wereldburgerschap wordt gestimuleerd en het is een officiële UNESCO school.
Sport, cultuur en debatteren nemen eveneens een belangrijke plaats in binnen het curriculum van de school. 

Herbert Griffioen, lid van het College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep, is zeer tevreden met de benoeming van de heer Manders. “ Ik denk in Mark een bekwame, daadkrachtige en enthousiaste rector voor het Oostvaarders College gevonden te hebben. ”Manders beschikt over ruime ervaring in het voortgezet onderwijs in diverse functies en is gedurende de afgelopen zeven jaar werkzaam geweest als rector-bestuurder van het Amstelveen College, een brede scholengemeenschap in Amstelveen.
Wij heten Mark van harte welkom bij de Almeerse Scholen Groep en wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.